Jesteś tutaj

Uczestnicy projektu

I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) Instytut Badań, Szkolenia i Rehabilitacji jest organizacją non-profit
zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego. Założona została w 1991
roku przez Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (UICI).

EKMS - Edwin Kowalik Music Society
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika jest liczącą 40 członków organizacją pozarządową, założoną w 1998 roku przez grupę niewidomych, jak również widzących miłośników muzyki. Kontynuując dzieło Edwina Kowalika, Towarzystwo stara się promować i wspierać działalność muzyków niewidomych, zarówno tych, którzy jeszcze się kształcą, jak i uprawiających już muzykę zawodowo lub po amatorsku.

Conservatorio Statale di Musica di Padova “Cesare Pollini”
Tradycja kształcenia muzycznego w Padwie sięga okresu Odrodzenia. W roku 1577 powstała tu Accademia Degli Elevati, której celem było kształcenie instrumentalistów i wokalistów. W latach, które nastąpiły potem, nauka muzyki odbywała się na Uniwersytecie, aż do roku 1878, kiedy to powołano do życia konserwatorium. Konserwatorium to ma także ugruntowaną tradycję nauczania nut brajlowskich.

Arca progetti SRL
ARCA Progetti S.R.L. to prywatna firma z siedzibą w Weronie, która zajmuje się przede wszystkim projektowaniem i wdrażaniem muzycznego oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla uczniów i studentów niewidomych (BME2 editors, music interfaces). Współpraca z głównymi organizacjami i bibliotekami dla niewidomych w Europie, zwłaszcza z Włoskim Związkiem Niewidomych oraz Europejską Unią Niewidomych, przyniosła w rezultacie bezprecedensową dostępność w omawianej dziedzinie przy wykorzystaniu profesjonalnych technologii innowacyjnych.

New College Worcester (www.newcollegeworcester.co.uk)
New College Worcester to państwowy ośrodek edukacyjny, kształcący niewidomych i słabowidzących w wieku 11-19 lat. Każdemu z uczniów zapewnia się ndywidualny program edukacyjny obejmujący naukę szkolną, orientację przestrzenną oraz zajęcia przygotowujące do możliwie pełnej samodzielności zarówno w klasie szkolnej jak i poza nią. Muzyka stanowi bardzo ważny element programu zajęć i wielu spośród studentów uczy się gry na instrumencie, a nawet kilku instrumentach.

IUFM Midi Pyrénées is a school integrated in the university of  Toulouse le Mirail. (http://iufm.univ-tlse2.fr)
UFM obejmuje trzy główne kierunki nauczania:

  1. szkolenie studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego w różnych placówkach państwowych,
  2. wstępne szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i średnich,
  3. ciągłe dokształcanie nauczycieli już zatrudnionych w szkołach.

Jedna z dziedzin działalności IUFM obejmuje badania dotyczące dydaktyki oraz kształcenia nauczycieli. We współpracy z wydziałem muzycznym uniwersytetu le Mirail w Tuluzie IUFM organizuje kursy przygotowawcze kwalifikujące do nauczania muzyki i um;ożliwiające uzyskanie dyplomu w dziedzinie nauczania muzyki.

IRIT Research institut of computer science in Toulouse
Instytut ma duże doświadczenie w problematyce niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych. Istnieje zespół badawczy pracujący nad dostępnością materiałów elektronicznych, w tym muzycznych i matematycznych. Nowa jednostka Lacii działająca w strukturze IRIT (http://www.irit.fr/LACII) opracowuje techniki wspomagające, szczególnie dla osób niewidomych. Pracownia ta działa na bazie współpracy pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Edukacji Niewidomych IJA a IRIT.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer