Jesteś tutaj

Lekcje video

System Braille’a

Pierwsza lekcja prezentuje wynalezione przez Louisa Braille’a pismo dla niewidomych, które zrewolucjonizowało komunikację i dostęp do informacji niewidomych na całym świecie. System Braille’a obejmuje 63 znaki (kombinacje punktów w ramach sześciopunktu) i spację, a sam Louis Braille zaadaptował go dla głównych języków europejskich. Dlatego prezentowany tu materiał uwzględnia specyfikę zapisu brajlowskiego (znaki i reguły) dla języka angielskiego, francuskiego, polskiego i włoskiego.

Komunikacja a osoby niewidome

Druga lekcja video dotyczy procesu komunikacji oraz wymiany informacji. Nie zagłębiamy się jednak w szczegółowe rozważanie zasad, gdyż nie mieści się to w zakresie prezentowanych tu materiałów. Ujmujemy komunikację z psychologicznego punktu widzenia - jako wymianę bodźców i reakcji dwóch (lub większej liczby) stron, z których jedną stanowią osoby niewidome. Tak więc proponujemy refleksję na temat szczególnych reguł komunikacji odnoszących się do takiej właśnie sytuacji.

Znaczenie słuchu dla niewidomych

Lekcja trzecia omawia rolę zmysłu słuchu w poznawaniu świata przez niewidome dziecko i w jego komunikacji z otoczeniem. Będziemy mówić o percepcji i klasyfikacji różnych dźwięków, ze szczególnym uwzględnieniem  podobieństw i różnic pomiędzy odbiorem słuchowym a percepcją wykorzystującą informacje dostarczane przez inne zmysły (wzrok, dotyk, węch).

Muzyka i edukacja muzyczna niewidomych. Dlaczego warto uczyć się muzyki...

W tej lekcji zastanawiamy się nad znaczeniem nauki muzyki dla niewidomych dzieci i młodzieży. Przytaczamy wiele powodów, dla których warto uczyć się muzyki, na przykład to, że muzyka stanowi możliwość rozwijania wyobraźni, wzbogacania relacji międzyludzkich, zdobywania niezależności duchowej, nabywania umiejętności psychomotorycznych i wiele innych. Ponadto niewidomi mają specjalny powód, a mianowicie: muzyka jest jedyną w pełni dostępną dla nich dziedziną sztuki.

Brajlowski zapis nut

Ta lekcja podejmuje temat brajlowskiej notacji muzycznej i jej stosowania. Umiejętność posługiwania się nutami jest bardzo ważna, a także istotne jest uświadamianie sobie różnic pomiędzy zapisem brajlowskim a czarnodrukowym.

Techniki komputerowe stosowane w dziedzinie muzyki

Ta lekcja video omawia techniki komputerowe, pomagające niewidomym muzykom sprawniej zapisywać i odczytywać nuty brajlowskie. Zapis elektroniczny posiada wiele zalet. Można stwierdzić ogólnie, że obecnie dzięki informatyce niewidomi mogą sobie lepiej radzić w każdej dziedzinie nauki niż w przeszłości.

BME2: W jaki sposób niewidomy muzyk może bez niczyjej pomocy korzystać z nut

Jest to pełny instruktarz w postaci lekcji video, prezentujący posługiwanie się edytorem muzycznym BME2 przez niewidomych. Zostało pokazane, jak należy zainstalować program i jak napisać pierwsze nuty w systemie brajla, jak odsłuchać zapisaną muzykę, zapamiętać tekst i wyeksportować do formatu, który będzie dostępny dla osób widzących.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer